Ülések

 

Az Országos Bírói Tanács 2022. évi ülésterve

 

2022. I. negyedévi ülések

 • A szolgálati bíróságok 2021. évi ügyforgalmáról és ítélkezési gyakorlatáról szóló          tájékoztatók jóváhagyásának megvitatása
 • Szolgálati bírák választása
 • Az Új Etikai Kódex megvitatása
 • A bírák és ügyviteli alkalmazottak részére adományozható elismerésekről történő döntés
 • Az OBH elnökének tájékoztatója a 2021. II. félévi tevékenységéről
 • Tájékoztató az OBT 2021. évi költségvetésének felhasználásról
 • Az OBT korábbi elnökének a 2021. augusztus 1-jétől 2022. január 31-ig terjedő időszakra vonatkozó beszámolója
 • Tájékoztatás az OBT nemzetközi kapcsolatairól
 • Az OBT 2012-2020. között elfogadott határozatainak gyűjteményét tartalmazó adatbázis véleményezése
 • A Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróságok elnökeinek tájékoztatója a fegyelmi bíróságok működéséről
 • A 21/2021. (III. 3.) OBT határozattal létrehozott bizottság javaslatának megvitatása a Pro Iustitia Hungarorum díj felülvizsgálatáról

2022. II. negyedévi ülések

 • Az OBH, valamint a Kúria elnökének a bírói, és a bírósági vezetői pályázatok elbírálása tekintetében folytatott gyakorlatának véleményezése
 • A bíróságok 2023. évi költségvetésére vonatkozó javaslat véleményezése
 • Az OBH Elnöke kirendelési gyakorlatának és a kirendelésekre vonatkozó szabályozó környezetnek a vizsgálata
 • Tájékoztatás az OBT nemzetközi kapcsolatairól

2022. III. negyedévi ülések

 • Javaslattétel a bírák 2023. évre vonatkozó központi oktatási tervére
 • A bírák képzési rendszerének és a képzési kötelezettség 2021. évi teljesítésének   véleményezése
 • A bíróságok 2021. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó beszámoló megvitatása
 • Az OBH elnökének tájékoztatója a 2022. évi I. félévi tevékenységéről
 • Az OBT elnökének a 2022. február 1-jétől 2022. július 31-ig terjedő időszakra vonatkozó beszámolója
 • Tájékoztatás az OBT nemzetközi kapcsolatairól

2022. IV. negyedévi ülések

 • Az OBT 2023. évi költségvetésének elfogadása
 • Az OBT 2023. évi üléstervének elfogadása
 • Tájékoztatás az OBT nemztközi kapcsolatairól