Ülések

Az Országos Bírói Tanács 2024. évi ülésterve

Az OBT az SZMSZ 13. §. (1) bekezdése alapján az ülésterve szerint ülésezik, amelytől eseti határozatával eltérhet.
Az OBT 13. § (3) bekezdése alapján úgy próbálja az üléstervet összeállítani, hogy az OBT minden hónap első szerdáján ülést tartson.

 

2024. I. negyedévi ülések

 • A szolgálati bíróságok 2023. évi ügyforgalmáról és ítélkezési gyakorlatáról szóló tájékoztatók jóváhagyásának megvitatása
 • A bírák és ügyviteli alkalmazottak részére adományozható elismerésekről történő döntés
 • Az OBH elnökének tájékoztatója a 2023. II. félévi tevékenységéről
 • Tájékoztató az OBT 2023. évi költségvetésének felhasználásáról
 • Tájékoztatás az OBT nemzetközi kapcsolatairól
 • A Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróságok elnökeinek tájékoztatója a fegyelmi bíróságok működéséről

2024. II. negyedévi ülések

 • Az OBH elnökének, valamint a Kúria elnökének a bírói, valamint a bírósági vezetői pályázatok elbírálása tekintetében folytatott gyakorlatának véleményezése
 • A bíróságok 2025. évi költségvetésére vonatkozó javaslat véleményezése
 • Tájékoztatás az OBT nemzetközi kapcsolatairól
 • Eseti bizottsági jelentés megvitatása OBT tagválasztásának tapasztalatairól (SZMSZ módosítás)

2024. III. negyedévi ülések

 • Javaslattétel a bírák 2025. évre vonatkozó központi oktatási tervére
 • A bírák képzési rendszerének és a képzési kötelezettség 2023. évi teljesítésének véleményezése
 • A bíróságok 2023. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó beszámoló megvitatása
 • Az OBH elnökének tájékoztatója 2024. évi I. félévi tevékenységéről
 • Az OBT elnökének a 2024. február 1-jétől 2024. július 31-ig terjedő időszakra vonatkozó beszámolója
 • Tájékoztatás az OBT nemzetközi kapcsolatairól

2024. IV. negyedévi ülések

 • Az OBT 2025. évi költségvetésének elfogadása
 • Az OBT 2025. évi üléstervének elfogadása
 • Tájékoztatás az OBT nemzetközi kapcsolatairól