Ülések

 

2020. I. negyedévi ülésterv

 

 • Az OBT elnöke 2019 II. félévi beszámolójának elfogadása
 • A szolgálati bíróság ügyrendjének áttekintése, a szolgálati bíróság elnökének beszámolója a szolgálati bíróság előző évi ügyforgalmáról és ítélkezési gyakorlatáról
 • A Budapest területén működő ítélőtábla mellett eljáró elsőfokú és a Kúria mellett működő másodfokú szolgálati bíróság tagjainak kinevezése
 • A Budapest Környéki Törvényszék mellett működő Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság, és a Kúria mellett működő Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság tagjainak megválasztása
 • Döntés a bírák és igazságügyi alkalmazottak részére 2020. évben adományozható elismerésekről és címekről
 • A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvénnyel (Bszi.) kapcsolatos jogalkotás figyelemmel kísérése
 • A Juhász Andor-díj alapításáról és adományozásáról szóló 87/2018 (IX.05.) OBT határozat, és az egyes állami kitüntetésekre javasolt személyek kiválasztásakor, illetve az általa alapított díjak, oklevelek, plakettek, valamint a törvényi felhatalmazás alapján adható kitüntető címek adományozásakor alkalmazott elvekről szóló 13/2013. (II. 12.) OBT határozat felülvizsgálata

 

2020. II. negyedévi ülésterv

 

 • Az OBT Iroda működésének és ügyvitelének áttekintése
 • Döntés az Etikai Kódex felülvizsgálatáról
 • Az OBH elnöke által korábban, az OBT véleményezése nélkül kiadott szabályzatok és ajánlások utólagos véleményezése
 • Véleményezés az OBH elnökének és a Kúria elnökének a bírói és a bírósági vezetői pályázatok elbírálása tekintetében folytatott gyakorlatáról
 • A bírósági vezető és a vezetése alatt álló szervezeti egységben bíráskodó hozzátartozója közötti összeférhetetlenség esetén az OBT által adott felmentések gyakorlatának vizsgálata
 • Az OBH elnöke féléves tájékoztatójának megvitatása
 • Tájékoztató az Országos Bírói Tanács nemzetközi kapcsolatairól
 • A 2021. évi költségvetési javaslat véleményezése és javaslattétel az OBT 2021. évi költségvetésére
 • Az ugyanazon vezetői állást már két alkalommal betöltő bírósági elnök és elnökhelyettes újbóli kinevezéséhez történő előzetes hozzájárulás elbírálásának szempontrendszeréről szóló 8/2012.(III.24.) OBT határozat felülvizsgálata

 

2020. III. negyedévi ülésterv

 

 • Az OBT elnöke 2020. I. félévi beszámolójának elfogadása
 • Javaslattétel a Magyar Igazságügyi Akadémia 2021. évi oktatási tervéhez
 • A bírák képzési rendszerének és a képzési kötelezettség teljesítésének véleményezése
 • Az OBH elnöke 2020. I. féléves tájékoztatójának megvitatása
 • Vizsgálat az OBH elnökének a bírósági munkateher mérési és országos munkateher meghatározási kötelezettségének teljesítéséről
 • A bírák központi igazgatási feladattal történő megbízása terén folytatott gyakorlat, valamint az OBH elnöke által létrehozott szakmai hálózatok tevékenységének és költségvetési vonzatainak vizsgálata

 

2020. IV. negyedévi ülésterv

 

 • A 2019. évi bíróságok költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló véleményezése. Az egyéb juttatások feltételeiről és mértékéről szóló előterjesztés véleményezése
 • A bírák illetményhelyzete alakulásának áttekintése
 • Tájékoztatás az OBT nemzetközi kapcsolatairól
 • A bíróságok általános helyzetének megtárgyalása