Tagok

 


„Az OBT 14 bíró tagját a bírák küldöttértekezlete a küldöttek közül titkosan, szavazattöbbséggel választja meg.”


 

Az OBT tagjai tisztségüket ellentételezés nélkül, bírói munkájuk mellett látják el, azonban feladataik ellátásához szükséges mértékben mentesíteni kell őket a bírói munka alól. A választott tisztség betöltése beosztásukra és a munkáltatói jogok gyakorlására nincs kihatással, azonban az OBT tagjait azzal védi a törvény, hogy nem hívhatóak vissza és fegyelmi eljárás ellenük csak az OBT hozzájárulásával indítható.
Az OBT tagsági jogviszony megszűnik:

  1. a megbízatási időtartam leteltével,
  2. a bírói szolgálati viszony megszűnésével,
  3. az OBT-tagságról való lemondással,
  4. fegyelmi vagy a büntetőjogi felelőssége jogerős megállapításával,
  5. aki a törvény szerint beosztása következtében nem ítélkezhet, bírói jogviszonya a törvény alapján szünetel vagy hozzátartozói kapcsolatba kerül az OBH elnökével, a Kúria, az ítélőtábla, a törvényszék elnökével vagy elnökhelyettesével,
  6. ha az OBT-tagsággal kapcsolatos kötelességeinek vétkes megszegése, hosszabb időn át történő elmulasztása vagy súlyos elhanyagolása miatt az OBT kétharmados többséggel hozott határozatával tagjainak sorából kizárta,
  7. a megválasztáskori bírósági szintre történő beosztása megváltozik és ennek következtében az adott szintet képviselő választott bírák száma meghaladja a törvényben meghatározottak szerinti számot (1 közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró, 1 ítélőtáblai bíró, 5 törvényszéki bíró, 8 járásbírósági bíró).

Az OBT tagja nem gyakorolhatja a tagságból eredő jogait és kötelességeit az ellene indított fegyelmi vagy – a magánvádas és pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárást kivéve – büntetőeljárás alatt, valamint a bírói alkalmatlanságának megállapítása iránt indított eljárás alatt.
A tagválasztással egyidejűleg a küldöttek – a megválasztott tagok számával azonos létszámban és bírósági szintenkénti megoszlásban – póttagokat is választanak. Amennyiben egy tag tagsági jogviszonya megszűnik, a szintjének megfelelő póttag a kapott szavazatok szerinti sorrendben automatikusan belép a helyére. Amennyiben a póttagok száma 5 fő alá csökkent, időközi póttagválasztást kell kiírni, feltéve, hogy a tanács zavartalan működése vagy a bírósági szinteknek megfelelő felső határok érvényesülése nem biztosítható.