Tagok

 


„Az OBT 14 bíró tagját a bírák küldöttértekezlete a küldöttek közül titkosan, szavazattöbbséggel választja meg.”


 

Az OBT tagjai tisztségüket ellentételezés nélkül, bírói munkájuk mellett látják el, azonban feladataik ellátásához szükséges mértékben mentesíteni kell őket a bírói munka alól. A választott tisztség betöltése beosztásukra és a munkáltatói jogok gyakorlására nincs kihatással, azonban az OBT tagjait azzal védi a törvény, hogy nem hívhatóak vissza és fegyelmi eljárás ellenük csak az OBT hozzájárulásával indítható.
Az OBT tagsági jogviszony megszűnik:

 1. a megbízatási időtartam leteltével,
 2. a bírói szolgálati viszony megszűnésével,
 3. az OBT-tagságról való lemondással,
 4. fegyelmi vagy a büntetőjogi felelőssége jogerős megállapításával,
 5. aki a törvény szerint beosztása következtében nem ítélkezhet, bírói jogviszonya a törvény alapján szünetel vagy hozzátartozói kapcsolatba kerül az OBH elnökével, a Kúria, az ítélőtábla, a törvényszék elnökével vagy elnökhelyettesével,
 6. ha az OBT-tagsággal kapcsolatos kötelességeinek vétkes megszegése, hosszabb időn át történő elmulasztása vagy súlyos elhanyagolása miatt az OBT kétharmados többséggel hozott határozatával tagjainak sorából kizárta,
 7. a megválasztáskori bírósági szintre történő beosztása megváltozik és ennek következtében az adott szintet képviselő választott bírák száma meghaladja a törvényben meghatározottak szerinti számot (1 közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró, 1 ítélőtáblai bíró, 5 törvényszéki bíró, 8 járásbírósági bíró).

Az OBT tagja nem gyakorolhatja a tagságból eredő jogait és kötelességeit az ellene indított fegyelmi vagy – a magánvádas és pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárást kivéve – büntetőeljárás alatt, valamint a bírói alkalmatlanságának megállapítása iránt indított eljárás alatt.
A tagválasztással egyidejűleg a küldöttek – a megválasztott tagok számával azonos létszámban és bírósági szintenkénti megoszlásban – póttagokat is választanak. Amennyiben egy tag tagsági jogviszonya megszűnik, a szintjének megfelelő póttag a kapott szavazatok szerinti sorrendben automatikusan belép a helyére. Amennyiben a póttagok száma 5 fő alá csökkent, időközi póttagválasztást kell kiírni, feltéve, hogy a tanács zavartalan működése vagy a bírósági szinteknek megfelelő felső határok érvényesülése nem biztosítható.

Az OBT jelenlegi tagjai szolgálati idő szerinti sorrendben:

 1. Dr. Hilbert Edit: büntető ügyszakos törvényszéki bíró, a Budapest Környéki Törvényszék elnöke
 2. Dr. Pongrácz Zsolt a Szolnoki Törvényszék tanácselnöke
 3. Dr. Fatalin Judit: büntető ügyszakos ítélőtáblai bíró, a Fővárosi Ítélőtábla bírája
 4. Deutschné dr. Kupusz Ildikó, munkaügyi és közigazgatási ügyszakos bíró, a Szekszárdi Törvényszék tanácselnöke
 5. Dr. Csontos Tibor Imre a Hajdúböszörményi Járásbíróság bírája
 6. Dr. Rochlitz Zoltán: büntető ügyszakos törvényszéki bíró, a Szolnoki Törvényszék tanácselnöke
 7. Dr. Bohli Eszter a Pécsi Járásbíróság bírája, 2022. augusztus 1-től az OBT elnöke
 8. Dr. Vasvári Csaba: büntető ügyszakos címzetes törvényszéki bíró, a Pesti Központi Kerületi Bíróság csoportvezetője, OBT sajtószóvivő
 9. Dr. Bucsi Ágnes Mária, a Dunaújvárosi Járásbíróság bírája, 2022. augusztus 1-től az OBT elnök-helyettese
 10. Dr. Léhmann Zoltán: büntető ügyszakos bíró, a Váci Járásbíróság elnökhelyettese
 11. Dr. Barkóczi Balázs a Szekszárdi Járásbíróság bírája
 12. Dr. Abért János Törvényszéki bíró
 13. Dr. Matusik Tamás: büntető ügyszakos bíró, a Budai Központi Kerületi Bíróság csoportvezetője
 14. Dr. Csontos Katalin: polgári ügyszakos bíró, a Salgótarjáni Járásbíróság bírája
 15. Dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke