Tagok

 


„Az OBT 14 bíró tagját a bírák küldöttértekezlete a küldöttek közül titkosan, szavazattöbbséggel választja meg.”


 

Az OBT tagjai tisztségüket ellentételezés nélkül, bírói munkájuk mellett látják el, azonban feladataik ellátásához szükséges mértékben mentesíteni kell őket a bírói munka alól. A választott tisztség betöltése beosztásukra és a munkáltatói jogok gyakorlására nincs kihatással, azonban az OBT tagjait azzal védi a törvény, hogy nem hívhatóak vissza és fegyelmi eljárás ellenük csak az OBT hozzájárulásával indítható.
Az OBT tagsági jogviszony megszűnik:

 1. a megbízatási időtartam leteltével,
 2. a bírói szolgálati viszony megszűnésével,
 3. az OBT-tagságról való lemondással,
 4. fegyelmi vagy a büntetőjogi felelőssége jogerős megállapításával,
 5. aki a törvény szerint beosztása következtében nem ítélkezhet, bírói jogviszonya a törvény alapján szünetel vagy hozzátartozói kapcsolatba kerül az OBH elnökével, a Kúria, az ítélőtábla, a törvényszék elnökével vagy elnökhelyettesével,
 6. ha az OBT-tagsággal kapcsolatos kötelességeinek vétkes megszegése, hosszabb időn át történő elmulasztása vagy súlyos elhanyagolása miatt az OBT kétharmados többséggel hozott határozatával tagjainak sorából kizárta,
 7. a megválasztáskori bírósági szintre történő beosztása megváltozik és ennek következtében az adott szintet képviselő választott bírák száma meghaladja a törvényben meghatározottak szerinti számot (1 közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró, 1 ítélőtáblai bíró, 5 törvényszéki bíró, 8 járásbírósági bíró).

Az OBT tagja nem gyakorolhatja a tagságból eredő jogait és kötelességeit az ellene indított fegyelmi vagy – a magánvádas és pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárást kivéve – büntetőeljárás alatt, valamint a bírói alkalmatlanságának megállapítása iránt indított eljárás alatt.
A tagválasztással egyidejűleg a küldöttek – a megválasztott tagok számával azonos létszámban és bírósági szintenkénti megoszlásban – póttagokat is választanak. Amennyiben egy tag tagsági jogviszonya megszűnik, a szintjének megfelelő póttag a kapott szavazatok szerinti sorrendben automatikusan belép a helyére. Amennyiben a póttagok száma 5 fő alá csökkent, időközi póttagválasztást kell kiírni, feltéve, hogy a tanács zavartalan működése vagy a bírósági szinteknek megfelelő felső határok érvényesülése nem biztosítható.

Az OBT jelenlegi tagjai szolgálati idő szerinti sorrendben:

 1. Dr. Pongrácz Zsolt büntető ügyszakos bíró, a Szolnoki Törvényszék bírája,
 2. Diószeginé dr. Szolyák Elvirát, polgári ügyszakos bíró, a Debreceni Járásbíróság bírája
 3. Dr. Fatalin Judit büntető ügyszakos bíró, a Fővárosi Ítélőtábla bírája,
 4. Deutschné dr. Kupusz Ildikó, munkaügyi és közigazgatási ügyszakos bíró, a Szekszárdi Törvényszék tanácselnöke,
 5. Dr. Rochlitz Zoltán büntető ügyszakos bíró, a Szolnoki Törvényszék tanácselnöke,
 6. Dr. Bohli Eszter büntető ügyszakos bíró, a Pécsi Járásbíróság bírája,
 7. Dr. Vasvári Csaba büntető ügyszakos bíró, a Fővárosi Törvényszék bírája,
 8. Dr. Bucsi Ágnes Mária polgári ügyszakos bíró, a Dunaújvárosi Járásbíróság bírája,
 9. Dr. Barkóczi Balázs polgári ügyszakos bíró, a Szekszárdi Járásbíróság elnökhelyettese
 10. Dr. Abért János polgári ügyszakos bíró, a Székesfehérvári Törvényszék bírája,
 11. Dr. Matusik Tamás büntető ügyszakos bíró, a Budai Központi Kerületi Bíróság csoportvezetője,
 12. Dr. Kelemen Péter polgári ügyszakos bíró, az Egri Járásbíróság bírája,
 13. Dr. Csontos Katalin polgári ügyszakos bíró, a Salgótarjáni Járásbíróság bírája,
 14. Dr. Pusztai-Sznyida Barbara polgári ügyszakos bíró, a Gyulai Törvényszék Polgári-Gazdasági-Munkaügyi Kollégium kollégiumvezető-helyettese
 15. Dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke