Az OBT beadvánnyal fordul az Alkotmánybírósághoz
Az Országgyűléshez fordul az Országos Bírói Tanács
A Juhász Andor-díj adományozásának elmaradásáról
Találkozót kezdeményezett az OBT elnökével Dr. Handó Tünde, az OBH elnökeÜdvözlés


Üdvözöljük az Országos Bírói Tanács saját üzemeltetésű honlapján, amely annak érdekében született, hogy a testület tevékenysége iránt érdeklődők a lehető leghamarabb és közvetlenül az OBT-től értesüljenek a testületet érintő hírekről. Az OBT a bíróságok központi igazgatásának felügyeleti testülete, amely a bírói önigazgatást testesíti meg a magyar igazságszolgálatásban, ezáltal a törvényhozástól és végrehajtó hatalomtól független bírói hatalmi ág legmagasabb szintű közjogi testülete. Hiszünk abban, és ennek érdekében dolgozunk, hogy a hatékony fékek és ellensúlyok képesek biztosítani, hogy az elszámoltatható államhatalmi ágak kölcsönösen tiszteletben tartják egymás függetlenségét, a bírák pártatlanul, befolyástól mentesen, magas szakmai színvonalon, hatékonyan és időszerűen végzik az ítélkezési tevékenységet, amely során minden személy részére tisztességes eljárást és törvény előtti egyenlőséget biztosítanak.


Tevékenységek


Az Alaptörvény értelmében az Országos Bírói Tanács felügyeli a rendes bíróságok központi igazgatását, illetve közreműködik a bíróságok igazgatásában.

Az OBT feladatait a bíróságok szervezetéről és igazgatásától szóló sarkalatos törvény (2011. évi CLXI.) határozza meg az alábbi területeken: az általános központi igazgatás működésének területén, költségvetési kérdések területén, a statisztikai adatgyűjtés, az ügyelosztás és a munkatehermérés területén, személyzeti területeken és a képzés területén.
FELÜGYELET

„A rendes bíróságok igazgatásának központi feladatait az Országos Bírósági Hivatal elnöke végzi. Az Országos Bírói Tanács felügyeli a rendes bíróságok központi igazgatását.”

RÉSZLETEK

JOGALKOTÁS

„Az OBT véleményezi az OBH elnöke által kiadott szabályzatokat és ajánlásokat, továbbá indítványozhatja az OBH elnökénél a bírságokat érintő jogszabályok jogalkotásának javaslattételét”

RÉSZLETEK

SZOLGÁLATI BÍRÓSÁG ÉS BÍRÓI ETIKA

„Az OBT elfogadja a bírák Etikai Kódexét, kinevezi a szolgálati bíróság elnökét és tagjait, jóváhagyja a szolgálati bíróság ügyrendjét és éves tájékoztatóját”

RÉSZLETEK

KÖLTSÉGVETÉS

„Az OBT évente véleményezi a bíróságok költségvetésére vonatkozó javaslatot és az annak végrehajtására vonatkozó beszámolót, ellenőrzi a bíróságok gazdálkodását, véleményezi a bírák és igazságügyi alkalmazottak részére járó egyéb juttatások részletes feltételeit és mértékét. Saját költségvetése az OBH költségvetésén belül elkülönítetten jelenik meg.”

RÉSZLETEK

KÉPZÉS

„Az OBT javaslatot tesz a központi oktatási tervre, és véleményezi a bírák képzési rendszerének és a képzési kötelezettség teljesítésének szabályait.”

RÉSZLETEK

ÜGYEK SORON KÍVÜLISÉGE

„Az OBT kivételesen indokolt esetben elrendelheti a társadalom széles körét érintő vagy a közérdek szempontjából kiemelkedő jelentőségű ügyek soron kívüli intézését.”

RÉSZLETEK

SZEMÉLYI DÖNTÉSEK

„A bíró ítélkező tevékenységében független. A bírákat a köztársasági elnök nevezi ki. A kiválasztás során garantálni kell, hogy a bírói álláshelyet nyilvános és valamennyi pályázó számára egyenlő esélyt biztosító, törvényben szabályozott pályázati eljárás eredményeként
a legalkalmasabb jelölt nyerje el.”

RÉSZLETEK

OBT IRODA

„Az OBT adminisztratív feladatainak ellátását, az OBT tagok munkájának segítését, az ügyiratok kezelését, valamint az OBT működésének teljes körű dokumentálását az OBT Iroda végzi.”

RÉSZLETEKKözlemények, írásokAz OBT beadvánnyal fordul az Alkotmánybírósághoz

Vadasz Viktormájus 15, 2019

Az OBT beadvánnyal fordul az Alkotmánybírósághoz 2019.05.15.   A beadványa ide kattintva tölthető le.   Az OBH elnökének kezdeményezésére az alapvető jogok biztosa indítványozta…

Részletek

Az Országgyűléshez fordul az Országos Bírói Tanács

Vadasz Viktormájus 8, 2019

Az Országgyűléshez fordul az Országos Bírói Tanács 2019.05.08.   Határozat Vizsgálati jelentés Vizsgálati jelentés kiegészítése     Az Országos Bírói Tanács (OBT) a 2019.…

Részletek

A Juhász Andor-díj adományozásának elmaradásáról

Vadasz Viktoráprilis 4, 2019

A Juhász Andor-díj adományozásának elmaradásáról 2019.04.04.     Az OBH elnöke – az OBT 2019. február 6-ai felhívása ellenére – megtagadta az előterjesztéseket a…

Részletek

Találkozót kezdeményezett az OBT elnökével Dr. Handó Tünde, az OBH elnöke

Vadasz Viktoráprilis 1, 2019

Találkozót kezdeményezett az OBT elnökével Dr. Handó Tünde, az OBH elnöke 2019.04.01.   Dr. Handó Tünde 2019. március 29-én pénteken délután megküldött elektronikus levélben…

Részletek


TagokDr. Szabó Sándor
A Szombathelyi Törvényszék csoportvezetője

  A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1984-ben végzett,

Dr. Hilbert Edit
A Budapest Környéki Törvényszék elnöke

  1981-ben az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett diplomát.

Dr. Darák Péter
A Kúria elnöke

  1987-ben szerzett diplomát a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Állam-