Választási garanciák az OBT módosított Szmsz-ében
Az OBT 2018. november 7. napján megtartott ülése
Észrevételek az OBH elnökének új összetételű tanács felállítására vonatkozó javaslatára
12 tévhit az Országos Bírói Tanácsról
Eredménytelen a póttagválasztásÜdvözlés


Üdvözöljük az Országos Bírói Tanács saját üzemeltetésű honlapján, amely annak érdekében született, hogy a testület tevékenysége iránt érdeklődők a lehető leghamarabb és közvetlenül az OBT-től értesüljenek a testületet érintő hírekről. Az OBT a bíróságok központi igazgatásának felügyeleti testülete, amely a bírói önigazgatást testesíti meg a magyar igazságszolgálatásban, ezáltal a törvényhozástól és végrehajtó hatalomtól független bírói hatalmi ág legmagasabb szintű közjogi testülete. Hiszünk abban, és ennek érdekében dolgozunk, hogy a hatékony fékek és ellensúlyok képesek biztosítani, hogy az elszámoltatható államhatalmi ágak kölcsönösen tiszteletben tartják egymás függetlenségét, a bírák pártatlanul, befolyástól mentesen, magas szakmai színvonalon, hatékonyan és időszerűen végzik az ítélkezési tevékenységet, amely során minden személy részére tisztességes eljárást és törvény előtti egyenlőséget biztosítanak.


TEVÉKENYSÉGEK


Az Alaptörvény értelmében az Országos Bírói Tanács felügyeli a rendes bíróságok központi igazgatását, illetve közreműködik a bíróságok igazgatásában.

Az OBT feladatait a bíróságok szervezetéről és igazgatásától szóló sarkalatos törvény (2011. évi CLXI.) határozza meg az alábbi területeken: az általános központi igazgatás működésének területén, költségvetési kérdések területén, a statisztikai adatgyűjtés, az ügyelosztás és a munkatehermérés területén, személyzeti területeken és a képzés területén.
FELÜGYELET

„A rendes bíróságok igazgatásának központi feladatait az Országos Bírósági Hivatal elnöke végzi. Az Országos Bírói Tanács felügyeli a rendes bíróságok központi igazgatását.”

RÉSZLETEK

JOGALKOTÁS

„Az OBT véleményezi az OBH elnöke által kiadott szabályzatokat és ajánlásokat, továbbá indítványozhatja az OBH elnökénél a bírságokat érintő jogszabályok jogalkotásának javaslattételét”

RÉSZLETEK

SZOLGÁLATI BÍRÓSÁG ÉS BÍRÓI ETIKA

„Az OBT elfogadja a bírák Etikai Kódexét, kinevezi a szolgálati bíróság elnökét és tagjait, jóváhagyja a szolgálati bíróság ügyrendjét és éves tájékoztatóját”

RÉSZLETEK

KÖLTSÉGVETÉS

„Az OBT évente véleményezi a bíróságok költségvetésére vonatkozó javaslatot és az annak végrehajtására vonatkozó beszámolót, ellenőrzi a bíróságok gazdálkodását, véleményezi a bírák és igazságügyi alkalmazottak részére járó egyéb juttatások részletes feltételeit és mértékét. Saját költségvetése az OBH költségvetésén belül elkülönítetten jelenik meg.”

RÉSZLETEK

KÉPZÉS

„Az OBT javaslatot tesz a központi oktatási tervre, és véleményezi a bírák képzési rendszerének és a képzési kötelezettség teljesítésének szabályait.”

RÉSZLETEK

ÜGYEK SORON KÍVÜLISÉGE

„Az OBT kivételesen indokolt esetben elrendelheti a társadalom széles körét érintő vagy a közérdek szempontjából kiemelkedő jelentőségű ügyek soron kívüli intézését.”

RÉSZLETEK

SZEMÉLYI DÖNTÉSEK

„A bíró ítélkező tevékenységében független. A bírákat a köztársasági elnök nevezi ki. A kiválasztás során garantálni kell, hogy a bírói álláshelyet nyilvános és valamennyi pályázó számára egyenlő esélyt biztosító, törvényben szabályozott pályázati eljárás eredményeként
a legalkalmasabb jelölt nyerje el.”

RÉSZLETEK

OBT IRODA

„Az OBT adminisztratív feladatainak ellátását, az OBT tagok munkájának segítését, az ügyiratok kezelését, valamint az OBT működésének teljes körű dokumentálását az OBT Iroda végzi.”

RÉSZLETEKKözlemények, írásokVálasztási garanciák az OBT módosított Szmsz-ében

Vadasz Viktornovember 19, 2018

Választási garanciák az OBT módosított Szmsz-ében 2018.11.16.     Az OBT megalakulásakor elsődleges feladatának tekintette a működését meghatározó új szervezeti és működési szabályzat megalkotását.…

Részletek

Az OBT 2018. november 7. napján megtartott ülése

Vadasz Viktornovember 9, 2018

Az OBT 2018. november 7. napján megtartott ülése 2018.11.09.     OBH elnökének OBT működése kapcsán megküldött újabb levelei   Az OBH elnökének az…

Részletek

Észrevételek az OBH elnökének új összetételű tanács felállítására vonatkozó javaslatára

Vadasz Viktoroktóber 28, 2018

  Észrevételek az OBH elnökének új összetételű tanács felállítására vonatkozó javaslatára 2018.10.29. (in English version)   Az Országos Bírói Tanács a 2018. október 3.…

Részletek

12 tévhit az Országos Bírói Tanácsról

Vadasz Viktoroktóber 15, 2018

  12 tévhit az Országos Bírói Tanácsról 2018.10.15. (in English language)     A magyar bírói kar lemondásra szólította fel az OBT tagjait. –…

Részletek


TagokDr. Szabó Sándor
A Szombathelyi Törvényszék csoportvezetője

  A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1984-ben végzett,

Dr. Hilbert Edit
A Budapest Környéki Törvényszék elnöke

  1981-ben az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett diplomát.

Dr. Darák Péter
A Kúria elnöke

  1987-ben szerzett diplomát a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Állam-

Dr. Fatalin Judit
A Fővárosi Ítélőtábla bírája

  Jogi diplomáját 1987-ben szerezte meg a Pécsi Janus Pannonius

Dr. Rochlitz Zoltán
A Szolnoki Törvényszék tanácselnöke

  1994-ben az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát.

Dr. Vasvári Csaba
A Pesti Központi Kerületi Bíróság csoportvezetője

  Diplomáját a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte

Dr. Léhmann Zoltán
A Váci Járásbíróság elnökhelyettese

  A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett jogi diplomát 2000-ben.

Dr. Vadász Viktor
A Fővárosi Törvényszék bírája

  2003-ban végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és

Dr. Gaider Bálint
A Zalaegerszegi Járásbíróság bírája

  Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett

Dr. Matusik Tamás
A BKKB csoportvezetője

  Jogi diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerezte 2004-ben.

Dr. Csontos Katalin
A Salgótartjáni Járásbíróság bírája

2001-ben szerzett jogi diplomát a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi