2019. február 22. napjáig kapott haladékot az OBH elnöke
A Velencei Bizottság delegációjával tárgyaltak az OBT képviselői
Egy éve választották meg az OBT jelenlegi tagjait és póttagjait
Költségvetés nélkül működik tovább az Országos Bírói Tanács
A bírói illetmény emelésérőlÜdvözlés


Üdvözöljük az Országos Bírói Tanács saját üzemeltetésű honlapján, amely annak érdekében született, hogy a testület tevékenysége iránt érdeklődők a lehető leghamarabb és közvetlenül az OBT-től értesüljenek a testületet érintő hírekről. Az OBT a bíróságok központi igazgatásának felügyeleti testülete, amely a bírói önigazgatást testesíti meg a magyar igazságszolgálatásban, ezáltal a törvényhozástól és végrehajtó hatalomtól független bírói hatalmi ág legmagasabb szintű közjogi testülete. Hiszünk abban, és ennek érdekében dolgozunk, hogy a hatékony fékek és ellensúlyok képesek biztosítani, hogy az elszámoltatható államhatalmi ágak kölcsönösen tiszteletben tartják egymás függetlenségét, a bírák pártatlanul, befolyástól mentesen, magas szakmai színvonalon, hatékonyan és időszerűen végzik az ítélkezési tevékenységet, amely során minden személy részére tisztességes eljárást és törvény előtti egyenlőséget biztosítanak.


Tevékenységek


Az Alaptörvény értelmében az Országos Bírói Tanács felügyeli a rendes bíróságok központi igazgatását, illetve közreműködik a bíróságok igazgatásában.

Az OBT feladatait a bíróságok szervezetéről és igazgatásától szóló sarkalatos törvény (2011. évi CLXI.) határozza meg az alábbi területeken: az általános központi igazgatás működésének területén, költségvetési kérdések területén, a statisztikai adatgyűjtés, az ügyelosztás és a munkatehermérés területén, személyzeti területeken és a képzés területén.
FELÜGYELET

„A rendes bíróságok igazgatásának központi feladatait az Országos Bírósági Hivatal elnöke végzi. Az Országos Bírói Tanács felügyeli a rendes bíróságok központi igazgatását.”

RÉSZLETEK

JOGALKOTÁS

„Az OBT véleményezi az OBH elnöke által kiadott szabályzatokat és ajánlásokat, továbbá indítványozhatja az OBH elnökénél a bírságokat érintő jogszabályok jogalkotásának javaslattételét”

RÉSZLETEK

SZOLGÁLATI BÍRÓSÁG ÉS BÍRÓI ETIKA

„Az OBT elfogadja a bírák Etikai Kódexét, kinevezi a szolgálati bíróság elnökét és tagjait, jóváhagyja a szolgálati bíróság ügyrendjét és éves tájékoztatóját”

RÉSZLETEK

KÖLTSÉGVETÉS

„Az OBT évente véleményezi a bíróságok költségvetésére vonatkozó javaslatot és az annak végrehajtására vonatkozó beszámolót, ellenőrzi a bíróságok gazdálkodását, véleményezi a bírák és igazságügyi alkalmazottak részére járó egyéb juttatások részletes feltételeit és mértékét. Saját költségvetése az OBH költségvetésén belül elkülönítetten jelenik meg.”

RÉSZLETEK

KÉPZÉS

„Az OBT javaslatot tesz a központi oktatási tervre, és véleményezi a bírák képzési rendszerének és a képzési kötelezettség teljesítésének szabályait.”

RÉSZLETEK

ÜGYEK SORON KÍVÜLISÉGE

„Az OBT kivételesen indokolt esetben elrendelheti a társadalom széles körét érintő vagy a közérdek szempontjából kiemelkedő jelentőségű ügyek soron kívüli intézését.”

RÉSZLETEK

SZEMÉLYI DÖNTÉSEK

„A bíró ítélkező tevékenységében független. A bírákat a köztársasági elnök nevezi ki. A kiválasztás során garantálni kell, hogy a bírói álláshelyet nyilvános és valamennyi pályázó számára egyenlő esélyt biztosító, törvényben szabályozott pályázati eljárás eredményeként
a legalkalmasabb jelölt nyerje el.”

RÉSZLETEK

OBT IRODA

„Az OBT adminisztratív feladatainak ellátását, az OBT tagok munkájának segítését, az ügyiratok kezelését, valamint az OBT működésének teljes körű dokumentálását az OBT Iroda végzi.”

RÉSZLETEKKözlemények, írások2019. február 22. napjáig kapott haladékot az OBH elnöke

Vadasz Viktorfebruár 6, 2019

2019. február 22. napjáig kapott haladékot az OBH elnöke 2019.02.06.     Az Országos Bírói Tanács már 2018 májusában kifogásolta dr. Handó Tündének a…

Részletek

A Velencei Bizottság delegációjával tárgyaltak az OBT képviselői

Vadasz Viktorfebruár 4, 2019

A Velencei Bizottság delegációjával tárgyaltak az OBT képviselői 2019.02.04.     Az Országos Bírói Tanács (OBT) 2019. február 4-én fogadta az Európa Tanács mellett…

Részletek

Egy éve választották meg az OBT jelenlegi tagjait és póttagjait

Vadasz Viktorjanuár 15, 2019

Egy éve választották meg az OBT jelenlegi tagjait és póttagjait 2019.01.15.     január 15. napján választották meg az Országos Bírói Tanács tagjait hat…

Részletek

Költségvetés nélkül működik tovább az Országos Bírói Tanács

Vadasz Viktorjanuár 9, 2019

Költségvetés nélkül működik tovább az Országos Bírói Tanács 2019.01.09.     A hatályos törvényi szabályozás szerint az Országos Bírói Tanács a tárgyévet megelőzően meghatározza…

Részletek


TagokDr. Szabó Sándor
A Szombathelyi Törvényszék csoportvezetője

  A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1984-ben végzett,

Dr. Hilbert Edit
A Budapest Környéki Törvényszék elnöke

  1981-ben az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett diplomát.