Bírói Függetlenség Díja
Interjú az OBT elnökével és szóvivőjével
Az OBT választott tagjainak nyilatkozata
Dr. Matusik Tamás, az OBT elnökének ünnepi beszéde a 2023. július 14-i Bíróságok Napja rendezvényen
Az Országos Bírói Tanács közleménye a jogállamisági jelentésrőlÜdvözlés


Üdvözöljük az Országos Bírói Tanács saját üzemeltetésű honlapján, amely annak érdekében született, hogy a testület tevékenysége iránt érdeklődők a lehető leghamarabb és közvetlenül az OBT-től értesüljenek a testületet érintő hírekről. Az OBT a bíróságok központi igazgatásának felügyeleti testülete, amely a bírói önigazgatást testesíti meg a magyar igazságszolgálatásban, ezáltal a törvényhozástól és végrehajtó hatalomtól független bírói hatalmi ág legmagasabb szintű közjogi testülete. Hiszünk abban, és ennek érdekében dolgozunk, hogy a hatékony fékek és ellensúlyok képesek biztosítani, hogy az elszámoltatható államhatalmi ágak kölcsönösen tiszteletben tartják egymás függetlenségét, a bírák pártatlanul, befolyástól mentesen, magas szakmai színvonalon, hatékonyan és időszerűen végzik az ítélkezési tevékenységet, amely során minden személy részére tisztességes eljárást és törvény előtti egyenlőséget biztosítanak.


Tevékenységek


Az Alaptörvény értelmében az Országos Bírói Tanács felügyeli a rendes bíróságok központi igazgatását, illetve közreműködik a bíróságok igazgatásában.

Az OBT feladatait a bíróságok szervezetéről és igazgatásától szóló sarkalatos törvény (2011. évi CLXI.) határozza meg az alábbi területeken: az általános központi igazgatás működésének területén, költségvetési kérdések területén, a statisztikai adatgyűjtés, az ügyelosztás és a munkatehermérés területén, személyzeti területeken és a képzés területén.
FELÜGYELET

„A rendes bíróságok igazgatásának központi feladatait az Országos Bírósági Hivatal elnöke végzi. Az Országos Bírói Tanács felügyeli a rendes bíróságok központi igazgatását.”

RÉSZLETEK

JOGALKOTÁS

„Az OBT véleményezi az OBH elnöke által kiadott szabályzatokat és ajánlásokat, továbbá indítványozhatja az OBH elnökénél a bírságokat érintő jogszabályok jogalkotásának javaslattételét”

RÉSZLETEK

SZOLGÁLATI BÍRÓSÁG ÉS BÍRÓI ETIKA

„Az OBT elfogadja a bírák Etikai Kódexét, kinevezi a szolgálati bíróság elnökét és tagjait, jóváhagyja a szolgálati bíróság ügyrendjét és éves tájékoztatóját”

RÉSZLETEK

KÖLTSÉGVETÉS

„Az OBT évente véleményezi a bíróságok költségvetésére vonatkozó javaslatot és az annak végrehajtására vonatkozó beszámolót, ellenőrzi a bíróságok gazdálkodását, véleményezi a bírák és igazságügyi alkalmazottak részére járó egyéb juttatások részletes feltételeit és mértékét. Saját költségvetése az OBH költségvetésén belül elkülönítetten jelenik meg.”

RÉSZLETEK

KÉPZÉS

„Az OBT javaslatot tesz a központi oktatási tervre, és véleményezi a bírák képzési rendszerének és a képzési kötelezettség teljesítésének szabályait.”

RÉSZLETEK

ÜGYEK SORON KÍVÜLISÉGE

„Az OBT kivételesen indokolt esetben elrendelheti a társadalom széles körét érintő vagy a közérdek szempontjából kiemelkedő jelentőségű ügyek soron kívüli intézését.”

RÉSZLETEK

SZEMÉLYI DÖNTÉSEK

„A bíró ítélkező tevékenységében független. A bírákat a köztársasági elnök nevezi ki. A kiválasztás során garantálni kell, hogy a bírói álláshelyet nyilvános és valamennyi pályázó számára egyenlő esélyt biztosító, törvényben szabályozott pályázati eljárás eredményeként
a legalkalmasabb jelölt nyerje el.”

RÉSZLETEK

OBT IRODA

„Az OBT adminisztratív feladatainak ellátását, az OBT tagok munkájának segítését, az ügyiratok kezelését, valamint az OBT működésének teljes körű dokumentálását az OBT Iroda végzi.”

RÉSZLETEKKözlemények, írásokBírói Függetlenség Díja

Csontos Katalinszeptember 22, 2023

AZ OBT KÖZLEMÉNYE 2023. szeptember 22.   A Nemzetközi Bírói Egyesület (International Association of Judges - IAJ) 2023. szeptember 18-21. között Tajpejben tartotta a 65.…

Részletek

Interjú az OBT elnökével és szóvivőjével

Csontos Katalinszeptember 14, 2023

A HVG szeptember elején interjút készített az OBT elnökével és szóvivőjével, akik egyebek mellett a június 1-én önálló jogi személyiséget kapott testület kibővült hatásköreiről,…

Részletek

Az OBT választott tagjainak nyilatkozata

Csontos Katalinszeptember 6, 2023

AZ OBT VÁLASZTOTT TAGJAINAK NYILATKOZATA 2023. szeptember 6.   Alulírottak, az Országos Bírói Tanács (OBT) választott tagjai az alábbi nyilatkozatot tesszük a küszöbön álló…

Részletek

Dr. Matusik Tamás, az OBT elnökének ünnepi beszéde a 2023. július 14-i Bíróságok Napja rendezvényen

Csontos Katalinjúlius 25, 2023

Kedves Meghívott Vendégeink! Kedves Bírótársaim! Tisztelt Kollégák! Egy történetet szeretnék elmesélni Önöknek, aminek első látásra lehet, hogy kevés köze van a mai ünnepi naphoz,…

Részletek


TagokDr. Pongrácz Zsolt
A Szolnoki Törvényszék tanácselnöke

a Szolnoki Törvényszék tanácselnöke A Miskolci Egyetemen 1986-ban fejezte be

Dr. Fatalin Judit
A Fővárosi Ítélőtábla bírája

  Jogi diplomáját 1987-ben szerezte meg a Pécsi Janus Pannonius

Deutschné dr. Kupusz Ildikó,
A munkaügyi és közigazgatási ügyszakos bíró, a Szekszárdi Törvényszék tanácselnöke

Jogi diplomáját 1985-ben szerezte meg a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem

Dr. Csontos Tibor Imre
Hajdúböszörményi Járásbíróság bírája, címzetes törvényszéki bíró

1993-ban a Szegedi József Attila Tudományegyetem Jogi Karán végzett. 1993-tól

Dr. Rochlitz Zoltán
A Szolnoki Törvényszék tanácselnöke

  1994-ben az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát.

Dr. Bohli Eszter
A Pécsi Járásbíróság bírája

1999-ben szerzett jogi diplomát a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi

Dr. Vasvári Csaba
A büntető ügyszakos bíró, a Fővárosi Törvényszék bírája, OBT sajtószóvivő

  Diplomáját a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte

Dr. Bucsi Ágnes Mária
Dunaújvárosi Járásbíróság bírája

dr. Bucsi Ágnes Mária: 1999-ben végzett az ELTE Állam-és Jogtudományi

Dr. Barkóczi Balázs
Szekszárdi Járásbíróság bírája

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2001. évben szerzett

Dr. Abért János
Törvényszéki bíró, Székesfehérvári Törvényszék bírája

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi karán végzett

Dr. Matusik Tamás
A BKKB csoportvezetője

  Jogi diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerezte 2004-ben.

dr. Kelemen Péter
Egri Járásbróság bírája

Jogi diplomáját a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán szerezte 2004-ben.

Dr. Csontos Katalin
A Salgótartjáni Járásbíróság bírája

2001-ben szerzett jogi diplomát a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi

dr. Pusztai-Sznyida Barbara
Gyulai Törvényszék Polgári-Gazdasági-Munkaügyi Kollégium kollégiumvezető-helyettese

A diplomáját a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte

Dr. Varga Zs. András
A Kúria elnöke

Varga Zs. András 1968-ban született Marosvásárhelyen. Jogi diplomáját 1995-ben az